Български English Francais Deutcsh

Рила

Планината Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров - връх Мусала, 2925м надморска височина. Разположена е в Югозападна България между реките Струма от запад, Родопите - от изток, на север е Самоковското плато, а на юг - планината Пирин.

Планината Рила е с ледников произход. В по-голямата си част тя е гранитна, с внушителни върхове. широки циркуси и красиви планински езера. Във високите части на планината има скалисти върхове (средната височина на върховете от основните била е 2700м), широки ливади, борове и хвощ. Ниската част е покрита от смърчове, бял и черен бор и ели. Стада диви кози бродят из усамотените места.

Езерата в Рила имат голямо туристическо значение. Те заедно с характерните алпийски форми на релефа и климата създават онези специфични особености на природния ландшафт във високопланинския пояс на Рила, които целогодишно привличат хиляди любители на природата.

От Рила извират големите български реки Искър, Марица и Места.

В недрата на Рила на 1050м надморска височина се намира най-монументалния и внушителен паметник на българската архитектура и изкуство и най-големия възрожденски духовен и книжовен център по българските земи от епохата на турското робство - Рилски манастир.

 

   -