Български English Francais Deutcsh

Пирин

 

 

Пирин – издига се величествено в югозападната част на България между реките Места на изток и Струма на запад, на север граничи с планината Рила, а на юг с планината Славянка.

Kрасотата си Пирин дължи на продължителната ледникова дейност, създала причудливите форми на гребените, заострените профили на върховетe, обширните ледникови долини и дълбоки циркуси, повечето украсени с кристално чисти езера.

Необосновано е да кажем, че една планина е по-красива от друга, защото всеки човек открива за себе си красотата на различни места. И все пак, ако харесвате планини с алпийски тип релеф – високи скалисти върхове, дълбоки пропасти с отвесни стени, бистри високопланински езера и бързи реки, Пирин е място, което обезатлно трябва да посетите!

Пирин е втората по височина планина в България с много върхове, надхвърлящи 2800 м. Най-високия връх в Пирин е връх Вихрен – 2914 м.

За да запазят неповторимите ландшафтни форми, природни образования, уникални екосистеми и редки растителни и животински видове, територията на Пирин планина е обявена за национален парк, а от 1983 г. Национален Парк – "Пирин" e признат за част от световното природно наследство и включен в списъка на Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство.

 

   -