Rhodopes

 

Day 1-2

Sofia – Plovdiv – Chepelare

Chepelare – hut “Izgrev” (1820m) ==> 3 hours

Day 3

Hut “Izgrev” – hut “Skalni Mostove” (1620m) ==> 5h 30

Day 4

Hut “Skalni Mostove” – hut “Persenk” (1750m) ==>3 hours

Day 5

Hut “Persenk” – hut “Varhovruh” (1560m) ==> 5 hours

Day 6

Hut “Varhovruh” – hut “Bryanovshtitsa” (1220m) ==> 5 hours

Day 7

Hut “Bryanovshtitsa” – Hrabrino Village ==> 3 hours

Hrabrino Village – Plovdiv

Day 8

Plovdiv - Sofia

 

 

   -