Български English Francais Deutcsh

Български Планини

 

Планините са най-величественият декор в природната картина на територията на България. Те заемат почти половината от площта на страната, като са разположени предимно в средните и южните й части. Наред с добре познатите малко на брой, но големи по обхват планини като Стара Планина, Родопите, Средна гора и др. или много високи, с алпийски релеф, като Рила и Пирин, в страната има и многобройни малки по размери и не толкова високи планини.

По своя произход и по външния си облик (верижни, куполни, разчленени) българските планини са много разнообразни. Съществени са различията и в природните им дадености. Едни са високи, с непристъпни скални върхове, зъбери и труднопроходими проходи, други са по-ниски със заоблени била, меки форми на релефа и леснопроходими. Високите планини са покрити с гъсти горски масиви, на места просветлени от поляни с лъкатушещи през тях бистри потоци, а ниските са с по-рядка горска растителност с обширни пасища и ливади. Голямото богатство на високите планини през по-голяма част от годината са заснежените склонове и била подходящи за зимни спортове.

Планините в България имат изключително значение за развитието на туризма. Няма сезон през годината, през който хиляди любители на природата да не се насочват към привлекателни и разнообразни кътчета в планината, за да почерпят здраве, бодрост и настроение от могъщото и благотворното им въздействие.