Български English Francais Deutcsh

Родопи

 

1, 2 ден

София - Пловдив - град Чепеларе

град Чепеларе - хижа "Изгрев" (1820м) ==> 3 часа

3 ден

хижа "Изгрев" - хижа "Скални мостове" (1620м) ==> 5h 30

4 ден

хижа "Скални мостове" - хижа "Персенк" (1750м) ==> 3 часа

5 ден

хижа "Персенк" - хижа "Върховръх" (1560м) ==> 5 часа

6 ден

хижа "Върховръх" - хижа "Бряновщица" (1220м) ==> 5 часа

7 ден

хижа "Бряновщица" - село Храбрино ==> 3 часа

село Храбрино - Пловдив

8 ден

Пловдив - София